Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Bibliotheca Alexandrina

§ 1

Bibliotheca Alexandrinal jest wydawnictwem, którego właścicielem jest Damian Mełgieś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bibliotheca Alexandrina Ltd z siedzibą w Londynie przy ul. Office 8694, W1A 6US, wpisaną do Companies House (Company number: 08598912). Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Bibliotheca Alexandrina.

§ 2

Bibliotheca Alexandrina jest wydawnictwem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Bibliotheca Alexandrina wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.bibliotheca.com.pl/sklep) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku kupuję. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Bibliotheca Alexandrina zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Bibliotheca Alexandrina, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Bibliotheca Alexandrina zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Bibliotheca Alexandrina informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru zamawiającego  uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Bibliotheca Alexandrina