Morgana

Morgana jest Brytyjką z pochodzenia i mieszka w Holandii. Przez
lata prowadziła rozmaite grupy wiccańskie. Jest praktykującą
gardneryjską arcykapłanką; współredaktorką międzynarodowego,
dwujęzycznego magazynu Wiccan Rede, założonego w 1980 roku,
a także koordynatorką Silver Circle, wiccańskiej sieci w Holandii.
Jako koordynatorka Międzynarodowej Federacji Pogańskiej wiele
podróżuje, wygłaszając wystąpienia i prowadząc warsztaty na temat
wicca i pogaństwa.